MENY

Antidoping

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

 

Målet med idrottsrörelsens antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping. För att nå målet förs kampen mot doping med olika medel på alla nivåer inom idrotten. 


Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente, och de föreskrifter som är kopplade till reglementet. De grundar sig i WADA:s (World Anti Doping Agency) världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten.


Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som finns på RF:s hemsida.  


Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett hjälpmedel som RF har tagit fram och grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Listorna finns på RF:s hemsida.


Behöver du söka dispens?

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på RF:s hemsida.


Dopingkontroll

Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter i samband med detta, har RF tagit fram en folder och en film som vi rekommenderar att du läser/ser på RF:s hemsida.


Kosttillskott

RF avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, tar du alltid kosttillskott på egen risk. 


Vi är vaccinerade mot doping

Vår förening är vaccinerad mot doping, enligt RF:s upplägg. Om du vill veta mer kring konceptet Vaccinera klubben mot doping går du in på www.rf.se/vaccinera. 


Vår antidopingplan

I vår antidopingplan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att förebygga doping i vår verksamhet och hur vi bemöter akuta situationer. 


Vad kan du om antidoping?

Testa dina kunskaper med RF:s dopingquiz


Svensk Antidoping på Facebook


Gilla och följ RF:s sida Svensk Antidoping på Facebook så blir du uppdaterad på intressant information i ämnet. 

Hur vi arbetar i vår förening kan du läsa i vår Antidopingpolicy (antagen av styrelsen 2013-09-15, reviderad 2016-11-10) Vi arbetar med vägledning av RF:s initiativ Vaccinera klubben.


Läs vår Antidopingpolicy 2016.


Bookmark and Share

Puff2_190x140dpi_1.jpg

Webdoc CMS